Program


Välkommen till Optikmässans scenprogram!
Nytt för i år är att Harald Angström modererar och håller i de mest aktuella ämnena just nu i Optikbranschen. I år har vi lagt ett stort fokus på att lyfta upp våra assistenter. Några av de ämnen som Harald kommer att ta upp under mässan kommer direkt från optikernas och butiksägarnas funderingar och tankar kring optikerns roll i framtiden och hur optikerassistentens kommersiella och kliniska roll kommer att se ut. 

Håll utskick i kommande nyhetsbrev och här på hemsidan, vi fyller på med info och nya programpunkter fram tills mässans öppningsdag.

Program

Panelsamtal
OPTIKERNS ROLL I FRAMTIDEN
Optiker samlas och diskuterar och berättar om sina tankar och funderingar runt temat ”Optikerns roll i framtiiden”
Moderator:
Harald Angström 
Seminarium
WORKSHOP / FÖRELÄSNING med fokus på försäljning.
Färg- och formspecialist ger tips och råd på vad som passar vem.
Panelsamtal
OPTIKERASSISTENTENS KOMMERSIELLA OCH KLINISKA ROLL
Deltagare: Optikerassistenter och butiksägare.
Moderator:
Harald Angström
Seminarium
WORK SHOP/FÖRELÄSNING OM GENERATION Y & Z
Delegia Architect
Panelsamtal
DISTRIBUTIONSKANALER I MORGONDAGENS OPTIKMARKNAD
Deltagare: en glasleverantör, en bågleverantör, en kontaktlinsleverantör och en instrumentleverantör.
Moderator:
Harald Angström